Scurtă descriere a proiectului

Somiera inovativa propusa de Teletim SRL

Numele beneficiarului /  Codul MySMIS al proiectului

TELETIM SRL / 151901

Scopul proiectului / Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este realizarea transferului tehnologic si obtinerea produsului inovativ care face obiectul acestui proiect, somiera modulara.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Demararea unei colaborari cu o unitate de inovatie si transfer tehnologic in vederea realizarii transferului tehnologic si pregatirii produsului inovativ pentru introducerea in fabricatie si in piata

  2. Achizitia unei linii tehnologice inovative care sa permita realizarea prototipului pentru produsul inovativ

  3. Demararea colaborarii cu un specialist in domeniu, pentru obtinerea drepturilor de proprietate industriala

 

Rezultatele proiectului

  1. Un acord de colaborare incheiat cu o unitate de inovatie si transfer tehnologic

  2. un produs inovativ si o linie tehnologica inovativa

  3. O cerere de atestarea dreptului de proprietate industriala asupra produsului inovativ propus prin proiect

 

Data semnării contractului de finanțare: 27.04.2022

Perioada de implementare a proiectului (conform contractului de finanțare): 15.05.2021 și data 31.12.2022

 

Valoarea totală a contractului de finanțare: 1.268.564,84 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 821.460,54 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 144.963,62 lei

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 966.424,16 lei

 

Pentru informații detaliate despre celelalte  programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.  

TELETIM SRL

 

Adresa: Timisoara, str. Johann Heinrich Pestalozzi, nr. 22, OB. 2B, județul Timis

telefon 0751075000, poștă electronică magda@magdadesign.ro

Persoana de contact: Magda Botos, administrator