Garanții Și Service


S.C. TELETIM S.R.L., societate română cu sediul în Timişoara str. Pestalozzi, nr. 22, ob. 2B, 300115, jud. Timiş, telefon/fax: +40-256-295.710, tel: +40-256-293.493, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiş sub nr. J35/3562/1991, având CUI RO 1825138 Cont LEI: RO61WBAN2511 0000 9150 0069, INTESA SANPAOLO BANK, asigură și garantează conformitatea PRODUSELOR achiziționate precum și împotriva eventualelor vicii ascunse, declarând pe propria răspundere, conform prevederilor legii 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare, în sensul că acestea:

a) corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;

b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;

d) fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.

Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îşi are originea în materialele furnizate de consumator.

Vânzătorul nu este răspunzător de declaraţiile publice prevăzute la d), în oricare dintre următoarele situaţii, dacă probează că:

a) nu a cunoscut şi nu ar fi putut, în mod rezonabil, să cunoască declaraţiile în cauză;

b) declaraţia fusese corectată la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare;

c) decizia de a cumpăra produsul nu putea fi influenţată de declaraţiile publice în cauză.

 

Orice lipsă a conformităţii rezultată dintr-o instalare incorectă a produselor nu va fi considerată echivalentă cu o lipsă a conformităţii produselor, dacă instalarea nu face parte din contractul de vânzare a produselor iar produsele nu au fost instalate de vânzător sau pe răspunderea sa.

S.C. TELETIM S.R.L., se angajează să livreze produsul conform cu descrierea din cadrul site-ului www.magdadesign.ro și cu calitățile și caracteristicile înscrise în factură. Produsul este considerat neconform dacă nu are aceleași calități precum este descris în cadrul site-ului www.magdadesign.ro sau dacă nu are calitățile și caracteristicile înscrise în factură. Cumpărătorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate a produsului în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Răspunderea vânzătorului este angajată dacă lipsa de conformitate a produsului apare într-un termen de 2 ani calculat de la data livrării. În cazul în care la livrare se constată o lipsă de conformitate a unui produs din factură, cumpărătorul are dreptul de a cere repararea într-o perioadă rezonabilă sau înlocuirea produsului. Dacă aceste operații nu sunt posibile, cumpărătorul are dreptul de a cere să beneficieze de o reducere corespunzătoare a prețului sau de rezoluțiunea contractului privind acel produs neconform. Cumpărătorul este obligat să anunțe lipsa din colet a unei componente înainte de începerea montajului și să păstreze etichetele și conținutul coletului în starea în care le-a primit în vederea verificării și înlocuirii.

Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere pentru execuția și consecințele serviciilor de manipulare, transport, montaj și instalare executate de terți, atunci când produsul a fost deteriorat sau nu au fost respectate instrucțiunile producătorului. Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere privind consecințele pe care le-ar avea utilizarea sau întreținerea greșită a produselor, datorate nerespectării instrucțiunilor producătorului. Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii facturii cumpărătorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate.

Lipsa Certificatului de Garanție trebuie semnalată în maxim 48 de ore de la data livrării produselor. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare, indiferent de motiv.

S.C. TELETIM S.R.L. acordă o garanţie de 2 ani de zile pentru produsele producţie proprie, perioadă care începe să curgă de la data livrării produselor. La predarea produsului defect în perioada de garanţie, clientul trebuie să prezinte următoarele documente:

  • certificatul de garanţie completat corect, cu data achiziţionării, ştampilat şi semnat împreună cu documentul plăţii în original;
  • produsul, aflat în bună stare fizică ( cu exceptia uzurii normale, determinată de utilizarea lui );
  • documentaţia tehnică şi eventualele accesorii cu care produsul a fost livrat;
  • descrierea detaliata a defectului produsului

Datele dvs de contact: nume, prenume, telefon,mail, pentru a putea fi informat despre stadiul reparatiei

În cazul neprezentării documentelor de mai sus, SC TELETIM SRL, nu poate asigura service-ul gratuit.

După efectuarea livrării, cumpărătorul nu mai poate invoca deficiențe cantitative sau deficiențe pe care, în mod rezonabil, nu putea să nu le vadă la momentul livrării (ciobituri, zgârieturi, rosături, fire trase, componente îndoite, pete de murdărie etc.).Spargerea produselor sau componentelor din sticlă sau zgârierea produselor după recepție sunt riscuri asumate integral de cumpărător.

Orice reclamație va fi însoțită de factura de marfă și certificatul de garanție. În termenul de garanție cumpărătorul are dreptul de a cere repararea gratuită, într-o perioadă rezonabilă sau înlocuirea produsului cu deficiențe calitative, dacă aceste deficiențe nu sunt cauzate de nerespectarea de către cumpărător a instrucțiunilor de utilizare și întreținere.

Produsul înlocuit beneficiază de aceeași garanție ca și un produs nou. Defectele apărute în termenul de garanție ca urmare a unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice de către un serviciu specializat se repară gratuit.

NORME DE REALIZARE ŞI UTILIZARE:

 

 SOMIERE

 Somierele sunt formate în general din următoarele elemente: picioare metalice şi ramă saltea. Aceste elemente se cuplează între ele conform schiţei de asamblare care însoţeşte fiecare somieră. Rama pentru saltea este formată dintr-un cadru pe care lamelele se fixează în cadru metalic în casetele aferente.

Ramele de saltea au un element transversal din ţeavă rotundă pentru rigidizare şi de asigurare a ramei împotriva arcuirii lateralelor ramei  şi de lărgire a lăţimii ramei. Salteaua se aşează pe 12 lamele elastice de fag fixate în ramă metalică în casete de plastic.

Ramele de saltea se fixează pe fiecare platbandă sudată în diagonală pe fiecare colţ rotunjit, de fiecare picior metalic prin două şuruburi cu şaibă şi piuliţă.

Picioarele somierelor au la capetele acestora dopuri de plastic care protejează podeaua, respectiv utilizatorul.

Elementele metalice ale somierei patului se asamblează cu sudură în mediu protejat ( corgon) ceea ce conferă o calitate şi o rezistenţă mecanică deosebită acestora.

Somierele  sunt demontabile, ele se livrează stil pachet, cu toate elementele necesare.

Materialul feros utilizat este ţeavă specifică acestui domeniu de activitate, mobilier metalic.

Mobilierul nostru este vopsit în câmp electrostatic cu pulberi ecologici.

Somierele se recomandă a fi utilizate de către persoane cu varsta peste 7 ani şi cu greutatea până la 130 kg/persoană.

Este interzisă aşezarea în picioare a persoanelor pe lamele direct sau pe salteaua relaxa aşezată pe rama saltea, căci în acest caz se pot rupe lamelele de lemn şi persoana se poate accidenta prin cădere.

 

SCAUNELE CU STRUCTURĂ METALICĂ, INDIFERENT DE MODELUL STRUCTURII SAU MATERIALUL TAPIŢERIEI ( STRATIFICAT, PAL, STOFĂ, PIELE ECOLOGICĂ )

 Scaunele sunt realizate din ţeavă metalică rotundă, rectangulară sau ovală. Şezuturile şi spătarele scaunelor pot fi realizate din lemn stratificat sau pal, tapiţate cu burete şi apoi aplicată stofa sau piele ecologică.

Picioarele scaunelor sunt prevăzute cu dopuri de plastic pentru a nu zgâria podeaua. Elementele metalice ale scaunului se  asamblează cu sudură în mediu protejat ( corgon), ceea ce conferă o calitate şi o rezistenţă mecanică deosebită acestora. Scaunele  sunt livrate structuri rigide.

 Materialul feros utilizat este ţeavă specifică acestui domeniu de activitate, mobilier metalic. Structurile scaunelor pot fi vopsite în camp electrostatic cu pulberi ecologici sau pot fi cromate. Scaunele se recomandă a fi utilizate de către persoane cu vârsta peste 7 ani şi cu greutatea până la 120 kgf/persoană. Este interzisă folosirea scaunelor prin înclinarea lor şi folosirea doar a picioarelor din spate ale scaunelor. Scaunele cu structură metalică se utilizează prin aşezarea utilizatorului cu şezutul sau pe şezutul scaunului, în poziţie centrată. Este interzisă utilizarea prin aşezarea în picioare pe şezut sau pe spătarul scaunului, în poziţie răsturnată a scaunului sau în poziţie normală de utilizare, adică cu cele 4 picioare aşezate pe podea. Nu se oferă garanţie pentru tăierea, găurirea, lovirea şezutului ( stratificat sau tapiţerie ) cu corpuri contondente sau alte acţiuni similare ( substanţe chimice agresive, etc). Nu se oferă garanţie pentru materialul de neţesut aplicat sub tapiţerie dacă acesta este desfăcut mecanic de către utilizator, cu ajutorul diferitelor corpuri rigide ( pixuri, creioane, şurubelniţe, degete umane ). Nu se oferă garanţie pentru distrugerea zonelor de asamblare a şezutului, prin îndepărtarea holzşuruburilor de sub şezut care fixează tapiţeria de structura metalică, în afara condiţiilor normale de utilizare. Prin condiţii normale de utilizare ale structurilor metalice vopsite în câmp electrostatic sau cromate, se recomandă să nu fie lovite cu corpuri contondente, pentru suprapunere necontrolată, prin curăţare cu substante igience tip: MISTER MUSCOLO, TIX, CIF, alte substanţe similare, cu substanţe de detartrare. Nu se va proceda la curăţirea cu bureţi abrazivi, cu burete de sârmă, burete de  plastic dur.

După încheierea perioadei de garanţie, la cererea utilzatorului, se pot furniza părţi componente de scaune  ( kit şezut-spătar-dopuri, retapiţări, revopsiri).

PATURI METALICE DE O PERSOANĂ SAU MATRIMONIALE

Paturile sunt formate în general din următoarele elemente: ramă cap,ramă picioare, ramă saltea. Aceste elemente se cuplează între ele conform schiţei de asamblare care însoţeşte fiecare pat. Ramele saltea sunt formate dintr-un cadru pe care lamelele se fixează în cadru în casetele aferente. Ramele de saltea au trei elemente transversale din ţeavă rotundă pentru rigidizare şi de asigurare a ramei împotriva arcuirii lateralelor ramei. Salteaua este asigurată împotriva alunecării de pe ramă, pe fiecare parte a ramei cu elemente de siguranţă, care se găsesc sub nivelul saltelei în stare comprimată. Salteaua se aşează pe 12 lamele elastice de fag fixate în ramă metalică în casete de plastic.  Ramele de saltea se fixează de ramele cap cu asamblarea tată-mamă care foloseşte efectul de pană al acestei asamblări. Paturile au la capetele ramei saltea dopuri de plastic care protejează podeaua, respectiv utilizatorul.

Elementele metalice ale patului se asamblează cu sudură în mediu protejat ( corgon), ceea ce conferă o calitate şi o rezistenţă mecanică deosebită acestora. Paturile sunt demontabile, ele se livrează stil pachet, cu toate elementele necesare. Materialul feros utilizat, este de import, fiind ţeavă specifică acestui domeniu de activitate. Paturile noastre sunt vopsite în câmp electrostatic cu pulberi ecologice.

Paturile se recomandă a fi utilizate de către persoane cu vârsta peste 7 ani şi cu greutatea până la 130 kgf/persoană. Este interzisă aşezarea în picioare a persoanelor pe lamele direct sau pe saltea relaxa aşezată pe rama saltea, căci în acest caz se pot rupe lamelele de lemn şi persoana se poate accidenta prin cădere.

PATURI METALICE ETAJATE

 Patul superior are ca element de siguranţă pentru utilizator o ramă laterală care poate fi montată pe oricare din cele două părţi ale patului. Acest element de siguranţă se fixează de rama saltelei cu un şurub. La patul superior, utilizatorul se urcă pe scăriţa care se fixează de rama superioară cu urechi. Scăriţa poate fi fixată în acea poziţie comodă pentru a fi utilizată. Scăriţa are trei trepte. Prima treaptă este mai înaltă, astfel încât rama saltea a patului inferior este folosită ca prima treaptă de urcare. Scăriţa se sprijină pe rama patului inferior şi pe rama patului superior. Ramele de saltea au trei elemente transversale din ţeavă rotundă pentru rigidizare şi de asigurare a ramei împotriva arcuirii lateralelor ramei. Salteaua este asigurată împotriva alunecării de pe ramă, pe fiecare parte a ramei, cu elemente de siguranţă care se găsesc sub nivelul saltelei în stare comprimată. Salteaua se aşează pe 12 lamele elastice fixate în rama metalică în casete de plastic. Ramele de saltea se fixează de ramele cap cu asamblarea tată-mamă care foloseşte efectul de pană al acestei asamblării. Patul superior şi cel inferior sunt legate între ele prin 4 conectori de plastic cu calităţi mecanice deosebite. Paturile au la capetele inferioare şi superioare ale ramelor, dopuri de plastic care protejează podeaua, respectiv utilizatorul. Elementele metalice ale patului se asamblează cu sudură în mediu protejat ( corgon), ceea ce conferă o calitate şi o rezistenţă mecanică deosebită acestora. Paturile sunt demontabile, ele se livrează stil pachet, cu toate elementele necesare. Materialul feros utilizat , este de import, fiind ţeavă specifică acestui domeniu de activitate. Paturile noastre sunt vopsite în camp electrostatic cu pulberi ecologici. Paturile se recomandă a fi utilizate de către persoane cu vârsta cuprinsă între 7 – 35 ani şi cu greutatea până la 130 Kgf/pe ramă pat. Este interzisă aşezarea în picioare a persoanelor pe lamele direct sau pe saltea relaxa aşezată pe rama saltea, căci în acest caz se pot rupe lamelele de lemn şi persoana se poate accidenta prin cădere.

BANCHETE METALICE CU ŞEZUT ŞI SPĂTAR DIN PVC, RESPECTIV CU ŞEZUT ŞI SPĂTAR TAPIŢAT

 Banchetele sunt realizate din ţeavă metalică rectangulară. Şezuturile şi spătarele băncii sunt din polipropilena de înaltă presiune, PVC sau tapiţate cu stofă, pluş, piele ecologică. Banca prezintă în partea inferioară talpa cu dopuri pentru a nu zgâria podeaua. Băncile se pot fixa în podeaua sălii de aşteptare sau nu, rămânând acest lucru la latitudinea utilizatorului. Elementele metalice ale banchetei se asamblează cu sudura în mediu protejat ( corgon) ceea ce conferă o calitate şi o rezistenţă mecanică deosebită acestora. Banchetele sunt livrate structuri rigide. Materialul feros utilizat este ţeavă specifică acestui domeniu de activitate, mobilier metalic. Banchetele sunt vopsite în câmp electrostatic cu pulberi ecologici. Banchetele se recomandă a fi utilizate de către persoane cu vârsta peste 7 ani şi cu greutatea până la 120 kgf/persoană. Banchetele se utilizează prin aşezarea utilizatorului cu şezutul pe şezutul de palstic sau tapiţat. Este interzisă utilizarea prin aşezarea în picioare pe şezut sau pe spătarul banchetei, în poziţie răsturnată a banchetei. Nu se ofera garanţie pentru tăierea, găurirea, lovirea părţilor din PVC sau tapiţate şi metalice cu corpuri contondente sau alte acţiuni similare ( substanţe chimice agresive, etc). Nu se oferă garanţie pentru distrugerea zonelor de asamblare a părţilor din PVC pe structură metalică, în afara condiţiilor normale de utilizare. Garanţia banchetelor, de 2 ani, se acordă pentru solutia tehnico-constructivă, sudurile structurii metalice, şezutul şi spătarul din PVC, prinderile şezutului şi a spătarului pe structură metalică, în condiţii normale de utilizare. Durata medie de utilizare este de 5 ani, este similară garanţiei, doar că pentru eventuale stricăciuni, chiar în condiţii normale de utilizare, nu mai intervine producătorul-furnizor.

Dupa încheierea perioadei de garanţie, la cererea utilzatorului, se pot furniza părţi componente de banchetă ( kit şezut – spătar PVC, kit tapiţat, dopuri ).

DULAPURILE/COMODELE DIN PAL

 – dulap/comodă cu uşi cu balamale aruncătoare, poliţe interioare şi uşi;

– dulap/comodă cu uşi cu balamale aruncătoare, poliţe interioare,  cu uşi şi sertare;

– dulap/comodă cu uşi glisante, poliţe interioare;

– dulap/comodă cu uşi glisante, poliţe interioare, sertare;

– dulap/comodă cu o compoziţie care să conţină ca elemente de bază elementele precizate mai sus.

Dulapurile/comodele pot să aibă diferite cote pentru lăţime, lungime şi înălţime. În soluţia tehnică recomandată clientului se va alege cea mai bună corelaţie între aceste elemente ale dulapului/comodei astfel încât să fie asigurată o utilizare în siguranţă a dulapului/comodei. Dulapul/comoda din pal are o compoziţie 100% din pal, cu finisările aferente şi feroneria necesară pentru a asigura asamblarea şi funcţionarea diferitelor elemente ale dulapului/comodei. Finisare plăcilor de pal se realizează cu cant ABS de 0,4 şi 2 mm, în funcţie de tipul muchiei de pal din compoziţia dulapului/comodei.

Transportul şi manipularea produsului se face cu atenţie, suprafeţele exterioare se vor proteja prin acoperire. Pe timp ploios sau ninsoare transportul se va face numai în maşini acoperite. Montarea şi demontarea corpurilor de mobilă construite demontabil se va face cu respectarea strictă a instrucţiunilor primite de la vânzator. Pentru defecţiuni survenite în urma efectuării unor operaţiuni de montare sau demontare altul decât vânzătorul, răspunde cumpărătorul. Aşezarea corpurilor de mobilier se face pe pardoseli plane, eventual corectându-se planeitatea prin pene de lemn puse sub picioarele mobile. În timp când nu se folosesc, uşile se menţin închise şi încuiate. Uşile dulapurilor nu se vor deschide mai mult de 90 de grade hexazecimale şi balamalele prin apăsare se vor utiliza prin apăsare moderată, care să nu ducă la deteriorarea arcului ( ruperea, inţepenirea, deformarea  ) de torsiune conţinut. Încărcătura pe poliţe nu va depăşi 20kg, iar pe poliţele superioare încărcătura nu va depăşi 10kg. Nu se vor aşeza obiecte ude sau încălzite pe suprafaţa mobilerului. Nu se vor aşeza pe mobilă obiecte luate de pe foc sau încălzite. Mobilierul se va feri de stropiri cu lichide. Nu se vor şterge obiectele cu Mister Muscolo,cu Tix,Cif,alte substanţe similare, cu substanţe de detartrare, nu se va proceda la curăţirea cu bureţi abrazivi, cu burete de sârmă, sau burete din plastic dur. În caz de stropiri accidentale se va tampona cu o cârpă uscată apoi şterge cu o cârpă moale şi uscată. Praful se şterge cu o cârpă moale şi uscată, fiind contraindicată ştergerea cu cârpe unse în ulei, petrol, alcool, etc. Se pot folosi diferite substanţe de îngrijire special create pentru mobilă. Suprafeţele metalice vopsite, emailate, cromate, etc. , se pot curăţa cu o cârpă umedă după care se şterg rapid cu o cârpă moale şi uscată. Nu se va arunca pe mobilierul metalic direct cu jet de apă, fără a se şterge rapid cu o cârpă moale şi uscată. Mobila se va ţine în încăperi încalzite pe timp de iarnă, temperatura admisă fiind cuprinsă între 100 C şi 200 C. Mobila nu se aşează la mai puţin de 1 m de sursa de caldură (sobă/calorifer). În case cu pereţi cu igrasie se vor lua măsuri de izolare a mobilei (amplasarea la minimum 10 cm de perete). În dulap/comodă este interzis copiilor , adulţilor să se închidă, să fie introduse animale şi păsări. În dulap/comodă nu este permis ca să agaţe pe bara de haine o cantitate mai mare de 8 kg pe 1 ml de bară. În sertare, pentru a rezista glisierele în timp, se interzice a se încărca glisierele cu mai mult de 14 kg.Se pot încărca sertarele cu o greutate mai mare, la glisiere speciale. Dulapurile/comodele, la recomandarea vânzătorului, se cer a fi fixate de perete. În cazul în care nu se respectă această recomandare, noi nu ne asumăm nici o responsabilitate. Nu se încearcă funcţionarea dulapului/comodei, fără încărcare, având uşile şi toate sertarele deschise, întrucât se realizează o descentrare a dulapului, prin modificarea poziţiei centrului de greutate al dulapului, putându-se să se producă răsturnarea acestuia/acesteia şi accidentarea utilizatorilor. Recomandăm ca una din chei să fie în dulap/comoda şi a doua cheie de yală să fie păstrată cu atenţie în alt loc, întrucât yalele nu au chei interschimbabile, decât la o probabilitate mică. Nu se recomandă încărcarea dulapului/comodei cu corpuri mari în interior, cu corpuri mult înghesuite, deoarece se poate produce desprinderea fundului din PFL al dulapului/comodei. Dezmembrarea fundului de pal poate avea drept consecinţă descompunerea dulapului şi accidentarea utilizatorilor. Dulapurile/comodele se recomandă a fi utilizate de către persoane cu vârsta peste 10 ani.

La cererea expresă a utilizatorului noi putem modifica unele elemente de proiectare, specifice cererii utilizatorului.

CANAPELE ŞI FOTOLII

Pentru a prelungi durata de utilizare a canapelei dumneavoastră, nu săriți, nu vă aruncați, nu vă așezați pe brațe, nu trageți de perne, nu împingeți, ci ridicați-o de la bază.La montarea picioarelor canapeaua se va așeza pe spate, se vor strânge ferm picioarele apoi se va așeza în poziție ridicând-o. Ştergeți săptămânal canapeaua cu o cârpă moale uscată (pielea ecologică) sau cu o perie de haine (stofa). Nu expuneți produsele la radiații solare directe, păstrați produsul în limite normale de umiditate și temperature. După ce ați probat soluția de curățare, curățați fără să frecați, treceți ușor cu cârpa. Urmele de murdărie, lichide, grăsimi corporale se șterg întâi cu o cârpă uscată apoi cu soluția descrisă anterior. Probați curățarea urmelor vizibile cu o gumă de șters creionul. Urmele de gumă de mestecat se îndepărtează râcâindu-le cu cuburi de gheață puse într-un săculeț de nylon. Tapițeriile de stofă și husele se pot curăța doar chimic, în centre specializate. Saltelele se răsucesc în același plan în fiecare lună, iar la 6 luni se întorc pe cealaltă față.

Garanțiile comerciale nu afectează garanția legală privind conformitatea produsului, conform legii 449/2003.

Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere privind consecințele pe care le-ar avea manipularea produselor dacă nu există un spațiu suficient de manevră în zona ușilor, holurilor sau casa scărilor. Deși este asistat în procesul de vânzare de angajații vânzătorului, cumpărătorului îi revine întreaga răspundere privind alegerea formei, confortului, stilului, culorii, dimensiunilor, materialelor, finisajelor, precum și locul unde urmează a fi instalat produsul. Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere privind manipularea altor obiecte existente în spațiul unde vor fi instalate produsele.

În lipsa unei notificări de la cumpărător, vânzătorul nu își asumă nicio răspundere privind transportul produselor dacă nu sunt condiții corespunzătoare privind accesul, manevrarea și parcarea în siguranță a autovehiculului sau dacă prin aceasta se încalcă legea.

În accepțiunea părților, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în scris la adresa prevăzută în partea introductivă a facturii.

Schimbarea adresei nu poate fi opusă părților dacă ea nu a fost comunicată în scris. În cazul notificării pe cale poștală, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Orice eveniment imprevizibil și inevitabil, independent de voința părților, care împiedică în parte sau în totalitate îndeplinirea obligațiilor contractuale, va fi considerat că un caz de forță majoră. Partea care invocă forța majoră și care o va aduce la cunoștință celeilalte părți contractante în cel mult 7 zile de la apariția cazului de forță majoră invocat, va fi exonerată de obligațiile sale dar numai în măsura și exclusiv pentru perioadă pentru care forța majoră se aplică.

În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.

O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporţionată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare:

a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate;

b) importanţa lipsei de conformitate;

c) dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru consumator.

O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.

Pentru orice sesizări sau sugestii, legate de service, garanţii sau neconformităţi, vă rugăm să ne contactaţi pe adresa de e-mail a societăţii: magda@magdadesign.ro.

Orice eventuale neînțelegeri care apar între părți cu privire la executarea sau interpretarea comenzii care nu vor putea fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele judecătorești de drept comun de la sediul social al vânzătorului sau Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț, Industrie şi Agricultură Timişoara, în cazul în care intervin neînţelegeri între profesionişti, conform cu legislația în vigoare în România.

 

SC TELETIM SRL