Nr.inregistrare:422/ 07.09.2022   

 

ANUNT DE PARTICIPARE

la procedura competitiva pentru achizitie linie tehnologica inovativa,

in cadrul proiectului „Somiera inovativa propusa de Teletim SRL”, Cod SMIS: 151901

 

 

  1. Informatii generale:

Denumire Beneficiar: TELETIM SRL

Adresa sediu social: Municipiul Timisoara, str. Johann Heinrich Pestalozzi, nr. 22, OB. 2B, județul Timis, cod postal 300115, România

CUI: 1825138, Nr. Inregistrare la  Registru Comertului: J35/3562/1991

Persoana de contact: MAGDA BOTOS, administrator/ reprezentant legal proiect

Telefon: 0751075000, E-mail: magda@magdadesign.ro

Modalitate de comunicare: telefon, e-mail, posta.

 

 

  1. Titlul Proiectului: „ Somiera inovativa propusa de Teletim SRL” derulat in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 1 – Promovarea transferului tehnologic, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 1.1 – Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, OPERAȚIUNEA C – Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării

 

 Contract de finantare nr. 7705/27.04.2022, COD SMIS 151901

 

Obiectul achizitiei este  reprezentat de o linie tehnologica inovativa in conformitate cu documentatia de proiect a proiectului  „ Somiera inovativa propusa de Teletim SRL”, care sa contina urmatoarele componente: componenta de debitare cu laser, componenta de sudura robotizata, componenta de indoire tevi.

 

Informatii detaliate legate de caracteristicile tehnice ale liniei tehnologice  innovative si ale componentelor sale puteti gasi pe portalul   beneficiar.fonduri-ue.ro   sau solicitand la datele de contact

Email: magda@magdadesign.ro

Telefon: 0751075000